Gemeenschapshuis Noeber beemden, Schinnen

Bekijken bezettingslijst 2023 en 2024

De huurprijzen worden door de Gemeente Beekdaelen 

ieder jaar aangepast per 1 januari